USTALANIE ADRESU ZAMIESZKANIA OSOBY

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00? w Polsce – proszę podać adres.Miejscowość (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)UlicaNr domuNr mieszkania za granicą – proszę wskazać kraj przebywania. Proszę wskazać rok i miesiąc wyjazdu…