USTALANIE ADRESU ZAMIESZKANIA OSOBY

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00? w Polsce Proszę podać adres:Miejscowość (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)UlicaNr domuNr mieszkania za granicąProszę wskazać kraj przebywaniaProszę wskazać rok wyjazdu z PolskiProszę wskazać miesiąc wyjazdu z…