Logowanie do aplikacji spisowej drugiego spisu próbnego

Dostęp do aplikacji spisowej możliwy jest poprzez trzy metody:

  1. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwiający dostęp do aplikacji samospisu NSP za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez inne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej (w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne niektórych banków),
  2. Metoda oparta na następujących danych:
    1. PESEL – jako identyfikator,
    2. nazwisko rodowe matki,
  3. Kod mieszkania - unikalny kod, przyporządkowany do każdego mieszkania objętego spisem (kod może być użyty do spisu tylko jeden raz).

UWAGA: Logowanie z użyciem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej zapewnia trwałość danych w przypadku wylogowania z formularza, który nie został w całości wypełniony (stan danych zostaje zapamiętany i można go uzupełniać w kolejnych sesjach pracy). W przypadku pozostałych metod stan danych jest zerowany po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki (logując się z użyciem PESEL-a można ponownie uzyskać dostęp do aplikacji, ale dane trzeba wprowadzić od początku). Logując się za pomocą tej metody, nie można następnym razem zalogować się inną metodą (przez PESEL lub za pomocą kodu mieszkania).

Jak zalogować się do aplikacji?

Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie wpisz adres, pod którym udostępniona jest aplikacja do samospisu internetowego: https://spis.gov.pl.

Logowanie przez Węzeł Krajowy:

Pierwszą, najbezpieczniejszą i zalecaną, metodą uzyskania dostępu do formularza spisowego jest Węzeł Krajowy (https://login.gov.pl). Metoda ta pozwala na dostęp do usług online udostępnianych w publicznych platformach poprzez systemy informatyczne banków lub Profil Zaufany. Po kliknięciu na przycisk Login.gov.pl użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu, gdzie będzie mógł wybrać dla siebie odpowiednią metodę logowania.

Logowanie przy pomocy numeru PESEL

Jeżeli użytkownik nie ma możliwości zalogowania poprzez Węzeł Krajowy, powinien kliknąć na link „Udostępnienie innej metody”. Zostanie wtedy przeniesiony na stronę logowania przy pomocy numeru PESEL,

Aby uzyskać dostęp do formularza spisowego, niezbędne będzie podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki. Po poprawnym podaniu ww. danych użytkownik uzyska dostęp do aplikacji internetowej do samospisu.

W przypadku wystąpienia błędów, będą wyświetlane komunikaty, pamiętaj numer PESEL powinien zawierać 11 cyfr.

Logowanie przy pomocy unikalnego kodu mieszkania

Jeżeli nie masz możliwości zalogowania się z użyciem numeru PESEL, wybierz opcję „Nie posiadam numeru PESEL”.

Użytkownik zostanie wówczas przeniesiony na stronę logowania z użyciem unikalnego kodu mieszkania, który otrzyma w liście Prezesa GUS, wysłanym na adres każdego z mieszkań objętych spisem.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu mieszkania wyświetlony będzie odpowiedni komunikat o błędzie logowania.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa po upływie 30 minut Twoja sesja logowania zakończy się automatycznie.

Copyright © 2019 - 2020 Główny Urząd Statystyczny