Już jest! „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raport z wstępnych wyników”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowsza publikacją „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raport z wstępnych wyników”

Opracowanie przedstawia wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Publikacja „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raport z wstępnych wyników” jest pierwszym z serii opracowań zawierającym podstawowe informacje zebrane w spisie ludności i mieszkań w zakresie stanu i struktury ludności według płci, wieku, kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, stanu cywilnego. W raporcie zaprezentowano także wstępne wyniki o liczbie osób pracujących oraz wstępne dane charakteryzujące wielkości zasobów mieszkaniowych w Polsce, m.in. mieszkania, w tym zamieszkane, budynki z mieszkaniami, a także wstępne informacje o obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dostępny jest na stronie: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/