Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Spis jest poprzedzony dwoma spisami próbnymi:

  • pierwszy spis próbny był przeprowadzony od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
  • drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania)

Aktualności

Drugi Powszechny Spis Ludności, 9 grudnia 1931 r.

13 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dokładnie 9 grudnia 1931 r., przeprowadzono Drugi Powszechny Spis Ludności.

Czytaj więcej...

Dziękujemy za udział w I spisie próbnym przed #NSP2021 !

Zakończył się pierwszy spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym 2021, który został przeprowadzony w dwóch gminach: Czerwińsk nad Wisłą oraz Sierakowice. Cieszymy się, że informacja o spisie próbnym dotarła do prawie wszystkich mieszkańców obu gmin. Nie byłoby to możliwe bez pomocy i życzliwości wielu ludzi oraz lokalnych instytucji.

Czytaj więcej...

Kampania edukacyjna promująca Spis Próbny w gminie Czerwińsk nad Wisłą

Trwa akcja edukacyjna promująca Spis Próbny przed NSP 2021 wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w gminie Czerwińsk nad Wisłą. W dniu 10 października 2019 roku Urząd Statystyczny w Warszawie odwiedził uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Dzięki życzliwości Dyrektora Zespołu mogliśmy przekazać uczniom naszą wiedzę o Spisie Próbnym, jego celach i metodach zbierania danych.

Czytaj więcej...

Promujemy Spis Próbny wśród uczniów. Bo przecież „Liczy się każdy”

W dniach 7-8 października 2019 roku pracownicy Urzędu Statystycznego w Warszawie przeprowadzili serię spotkań z młodzieżą w gminie Czerwińsk nad Wisłą, gdzie odbywa się Spis Próbny przed NSP 2021.

Czytaj więcej...

Briefing prasowy zainaugurował spis próbny w gminie Czerwińsk nad Wisłą!

– Samospis internetowy to najbezpieczniejsza, najszybsza i najwygodniejsza metoda spisowa – powiedziała Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie podczas briefingu prasowego w Urzędzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie I spisu próbnego w gminie Sierakowice

25 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli GUS i Urzędu Statystycznego w Gdańsku z władzami gminy Sierakowice (woj. pomorskie) w celu omówienia organizacji pierwszego spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 r.

Czytaj więcej...

Pierwszy spis próbny

Pierwszy spis próbny będzie trwać od 1 do 31 października 2019 r. Zostanie przeprowadzony w dwóch gminach w Polsce, w gminie Sierakowice w województwie pomorskim oraz gminie Czerwińsk nad Wisłą w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej...

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3670_u/$file/3670_u.pdf
Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Czytaj więcej...

Spotkanie ws. I spisu próbnego w gm. Czerwińsk nad Wisłą

4 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie z władzami gminy Czerwińsk nad Wisłą w celu omówienia organizacji pierwszego spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 r.

Czytaj więcej...

Senat przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

31 sierpnia br. Senat przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności I Mieszkań 2021. Za przyjęciem ustawy głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Czytaj więcej...

Sejm przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

9 sierpnia br. Sejm przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności I Mieszkań 2021. Za przyjęciem ustawy głosowało 417 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu i nikt nie był przeciw.

Czytaj więcej...

Konferencja - Migracje a sytuacja demograficzna Polski

25 czerwca 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej odbyła się konferencja pn. Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Celem konferencji była próba zidentyfikowania rzeczywistych problemów dotyczących sytuacji demograficznej i określenie możliwych działań na rzecz jej poprawy.

Czytaj więcej...

Co by było gdyby nie było spisu ?

Wyobraźmy sobie zwykły początek dnia, kiedy włączamy telewizję aby obejrzeć najświeższe informacje, sięgamy po gazetę lub otwieramy ulubiony portal informacyjny. Wyobraźmy sobie, że w naszych ulubionych mediach nie ma ani jednej in formacji zawierającej dane, liczby, opis skali zjawiska.

Czytaj więcej...

Metody spisu

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Czytaj więcej...

Konferencja - 230 lat Statystyki Publicznej w Polsce

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana z okazji Dnia Statystyki Polskiej. 230 lat Statystyki Publicznej w Polsce - od Spisu Ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Łódź, 18-19 marca 2019 r.

Czytaj więcej...

Najczęściej zadawane pytania

Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny